WWW.KARTOFLE.XMC.PL

*** Translator ***

ArabicBulgarianChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanGreekHebrewHungarianItalianJapaneseKoreanLithuanianNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishTurkishUkrainian

Przemysł Ziemniaczany

Pyrki Świeże czy w dużej mierze sadzone w koszykach na googlowych rzemykach:-) XMC.PL

Uprawa ziemniaków jest więc w Polsce niezmiernie rozproszona, co jest jedną z przyczyn braku postępów w plonowaniu. Drobni producenci nie są zainteresowani odnową materiału sadzeniakowego, a ze względu na znikomy udział produkcji towarowej ziemniaków umiarkowane jest też zainteresowanie wysokością ich plonów i zbiorów.Bardzo ważną pozycje w produkcji ziemniaków w Polsce zajmuje produkcja ziemniaków z przeinaczeniem na przemysłowy ich przerób. W tej grupie znajdują się głównie ziemniaki skrobiowe. Produkcją tych ziemniaków zajmują się gospodarstwa wielkotowarowe, mające zakontraktowane umowy z zakładami skupującymi surowiec do produkcji skrobi.

Produkcja ziemniaka skrobiowego w Polsce związana jest z przemysłowym przetwórstwem na krochmal i spirytus. Wspólne dla obu przemysłów jest wykorzystanie i przetwórstwo skrobi – głównego składnika chemicznego bulw ziemniaka.


Drugim kierunkiem użytkowania ziemniaka skrobiowego jest wykorzystywanie go na cele paszowe. Ten kierunek produkcji – pomimo spadku w ostatnich latach – odgrywa ciągle jeszcze w Polsce znaczącą role, szczególnie w tuczu trzody chlewnej.
W ostatnich latach, po zmianie systemu gospodarczego w zakresie produkcji i użytkowania ziemniaka, zachodzą dynamiczne zmiany idące w kierunku:
zmniejszenia powierzchni uprawy,
malejącej dominacji paszowego użytkowania ziemniaka,
wzrastającego udziału produkcji rynkowej,
poszukiwania przez odbiorców odmian o określonych walorach użytkowych, przydatnych dla określonego kierunku produkcji,
rosnącej roli jakości i związanych z nią zmian w technologii produkcji.
Najistotniejszym problemem w uprawie ziemniaka dla potrzeb przemysłu skrobiowego jest maksymalizacja plonu skrobi uzyskiwanego z 1 ha. Plon skrobi zależy od dwóch podstawowych czynników:
procentowej zawartości skrobi w bulwach uprawianej odmiany,
wysokości uzyskiwanego plonu.
Zawartość skrobi w bulwach jak i plenność odmiany, Załęża od jej cech genetycznych i od prawidłowej agrotechniki. Znaczenie obu tych czynników w odniesieniu do zawartości skrobi oraz poziomu uzyskiwanych plonów jest zróżnicowane:
zawartość skrobi zależy w większym stopniu od cechy genetycznej odmiany w mniejszym zaś od poziomu agrotechniki,
plon bulw z 1 ha uprawianej odmiany zależy w większym stopniu od poziomu agrotechniki niż od cechy genetycznej odmiany.