WWW.KARTOFLE.XMC.PL

*** Translator ***

ArabicBulgarianChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanGreekHebrewHungarianItalianJapaneseKoreanLithuanianNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishTurkishUkrainian

Produkcja Ziemniaka w Polsce

Pole Ziemniaczków :-) pełne robaczków XMC.PL

Produkcja ziemniaka jest podstawową po zbożach, gałęzią produkcji roślinnej w naszym rolnictwie. Praktycznie uprawia się je w prawie każdym gospodarstwie. Wzrasta także zainteresowanie uprawą intensywną, czyli z przeznaczeniem na surowiec najwyższej jakości o ściśle określonych parametrach.

W skali kraju uzyskujemy plony bulw na poziomie średnio 200 dt/ha, czyli co prawda dwukrotnie wyższe niż na Ukrainie, ale jednak dwukrotnie niższe niż w krajach Unii Europejskiej. Przyczyn niewykorzystania możliwości plonotwórczych ziemniaka można dopatrywać się w niedociągnięciach i błędach popełnianych w agrotechnice i stosowaniu złych odmian.


Ze względu na powierzchnię, jaką zajmuje w Polsce uprawa ziemniaków, a także ze względu na wielkość ich zbiorów kraj nasz mógłby więc uchodzić za ziemniaczanego potentata. W istocie Polska bywa ostatnio importerem ziemniaków i przetworów ziemniaczanych, co jest następstwem niedorozwoju polskiego przemysłu ziemniaczanego, a także niedostosowania produkowanych w Polsce odmian ziemniaków do aktualnych wymagań jakościowych przetwórstwa.


Zbiory ziemniaków w Polsce wyniosły w 2009 roku 14,0 mln ton i były o 2,1% wyższe niż w roku 2008. Udział ziemniaków w strukturze zasiewów wynosi obecnie około 6,3% (podczas gdy jeszcze 3-4 lat temu przekraczał 10%) i jest znacznie mniejszy niż w poprzednich latach, kiedy uprawiało się je w Polsce na powierzchni około 2,8 mln ha. Także zbiory ziemniaków są w ostatnim okresie średnio o połowę mniejsze niż w latach 70, kiedy dochodziły do 50 mln ton.

Zmniejszyła się powierzchnia uprawy ziemniaków w rejo­nach charakteryzujących się dotychczas najwyższym ich udziałem w strukturze zasiewów (centralnej i południowo-wschodniej Polsce). W minionym roku w trzech województwach (małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim) udział ziemniaków w strukturze zasiewów ogółem przekraczał 10% i wynosił odpowied­nio: 13,5, 14,2 i 11,3%. Z kolei w zachodniej i północno-zachodniej Polsce, gdzie ich udział w strukturze zasiewów jest bardzo niski (3-4%), w 2009 roku wystąpił nawet wzrost powierzchni uprawianych ziemniaków. Wyższe ceny oraz większe możliwości zbytu ziem­niaków jadalnych w krajach sąsiadujących były głównymi czynnikami wzrostu areału ich uprawy w tym rejonie.